SKVR VII4 loitsut
2352. Korpiselkä. Väisänen, Ka prl. 25, 42-50. -17.
Ägläjärvi. Tatjana Teronen.
Kylyloitsu.#1 Terve, löylözeni lämmäzeni, kylyzeni muamozeni elikkö sizäreń! Ei oo löylözen löydämistä 5 eigö lämmäzen lähenemistä, löylö kiuguvan kivih, löylö saunan sammalih, löylö piilusta pihalla, harppauksen rengahassa! 10 Puhozen löylö, kibozen lämmä, higi vanhan Väinämözen! Kus on tulit, sinn' on mäne ennen päivän nouzemista, auriŋgon avaudumista, 15 varbazen värähtämistä! Ota omas hyväs, ann' oma paha pois oigiel heŋgel, Ańnil rist'ikanzal, miun käzin käydyö, 20 miun kynzin kossettahuo, ennen päivän nouzemista, auriŋgon avaudumista! Ota omas hyväs, ann' oma paha pois 25 ennen päivän nouzemista, auriŋgon avaudumista, mussan linnun liikkumista, koillizen koittamist! Piässä, Luoja, piässä, luondo, 30 piässä, piälliń Jumala, piässä päivissä pahoissa, kuzikintuloin kiroissa, veriv-uloin vihoissa, partasuijen paginoissa, 35 eli on parrattoman, mieron mussan ajatuksis, omissah ajatuksis, niil on mailla manderil, piäl on tundumattomiks, 40 al on aivan tervehiks ennen päivän nouzemista, auringon avaudumista, mussan linnun liikkumista, koillizen koittamist! 45 Piässä, Luoja, piässä, luondo, piässä, piälliń Jumala kuzikintuloin kiroissa, veriv-uloin vihoissa, partasuijen paginoissa 50 eli on parrattomien, mieron mussan ajatuksis, izän, emän ajatuksis, omissah ajatuksis!
#1 Loitsija kylvettää sairasta, löyhyttelee vastalla kipeätä paikkaa ja loitsee, kolme kertaa samaten.