SKVR VII4 loitsut
3123. Kitee. Vinter ja Hannik. n. 117. -87.
Kontiola. Juhana Putkuri, 65 v.
Vedestä tarttuvissa taud[e]issa. Tulleen kuumenemmaan pannaan 3 rapakivvii ja sitte pannaan rautapattaan, mikä ei pala, kuumat kivet, tervoo peälle ja kananpaskoo. Sitte pittää sillä paalla kahisti myötä päivää, kolmas kerta vasten päivää kiertää immeisen peän ympär ja sitte vasemman olkapeän yl viskata vetteen, sannoo: Tuoss'#1 on untees, tuoss on antees, älä velo muuta, älä toivo tuon enempää, tulta ja tervoo ja kananpaskoo silmääs! Ja sitte tuas pittää lukkee 3 lukkuu: "Isä#1 meidän - - päästä pahasta", uskontunnustus - -"nous kuolleesta" ja "Herra siunatkoon ja varjelkoon meitä", ja ei sua kahtoo tuaksesa ennenkuin savupuun alahe on männä.
#1 kk:ssa pieni alkukirjain.