SKVR VII5 loitsut
3253. Korpiselkä. Eur. G, n. 301. -46.
Paistas, Kuutar, kuinen leipä, Päivätär, metinen l[eipä], Jolla korven kostuttelen, Jolla metsän miellytt[elen]! - - - 5 Minun metsi aikonani. - - - Lepät on lempivaatt[ehissa], Kannot on kultakukkahissa[?]. - - - Metsän tytti, mielu neiti, Risun täytöinen Tapio, 10 Mielluttele metsiäsi, Kostuttele korpiasi Minun pyytöp[äivinäni]! - - - M[inun] on hiihtäjät hitaiset, Verkkaiset' metsän käviät. - - - 15 Enp on paljon pakkoaisi Enkä äieä kysyisi 4 jal'oin juoksevia, 5 kynnen kytkeviä, Viisin viitanotkosista#1, 20 7 min ahon sel'iltä, 8 sin kanarvikoista. Sokia on metsän emäntä, Metsän akka untamoinen, Jos on äiin ähkytätte, 25 J[os] on määrättä mätätte Miehelle metsän käviälle.#2 Tules tänne, tarvitah Pohjais puolelle mäkeä, Josta kulkevat kusiaiset, 30 Maan muuraiset matkoavi, Kullan on valajimelle, Hopian jakaimelle! Tina on kulta köyhän miehen, Vask' on vaivaisen hopia.
#1 kk:ssa: viitan otkosista.
#2 Tekstissä seuraa: |Metinen t. - Soki - Metsän|.