SKVR VII5 loitsut
3822. Kitee. Lönnrot S, n. 185. -28.
Karjan[!] ulos laskeissa keväällä. Vihik, Jiesus, viljois, kahok, Jiesus, karjois tänä Jiesuksen kesänä, Maarian suvena suurna! 5 Kuin kahot katoksen alla, niin kaho kanarvikossa, kuin sä hoit[!] huoneessa, niin sie hoita[!] honkikossa[!]! Ohtoseni, ainoseni, 10 mesikäm̄en, kääröseni! Kuin#1 sie kuulet karjan kellon, kellon helkkävän hevosen, tottas sillon korpeen kokeo! Kuin#1 mene[e] karjan mäkiä myöten, 15 mene sie mäen alate! Vain kuin käyne mäin alate, käy sillon mäkiä myöten, visko ennen viitaan vihasi, saate sammalmättä[ä]lle! 20 Sinne#1 kuin vihasi viskot, ellös tullo[!] näille maille, näiss' on vaimon vaattēt pahoja, jotka tiesi turmeloopi. Ohtoseni, ainoseni etc., 25 kivilöitä ennen kisko, kanna honkan[!] kantoloita, hakoloita haukkoele! Lepy, mehtä, kostu, korpi, lämpi[i], salo sininen, 30 minun lepytellessäni, minun ko⌈s⌉tutellessani, *pane sudet suitet suuhun, karhut rauta kahleisin*, anna nyt rauha raava[i]lleis, 35 sontareisille sovinto tänä Jiesuksen kesänä, Maarian suvena suurra! Viereksi villa kuontalona, asu sam̄al mättäinä, 40 karja kullan#1 kulkiessa!
#1 kulla : kullan.