SKVR XII2
6401. [Kajaanin kihlak.?] Lönnrot Q 243. -?
Uramatar, uusi piika, Elä uuista uria, Varateitä vahvistele! Yks on juoni j[uostavaa], 5 Polku p[oimeteltavaa], Suuri polku, pitkä polku. Ukko, k[ultanen] k[uningas], V[aari] v[anha] t[aivahinen], Paap̄as suuhun kultasuitet, 10 [Paapas] päähän raitapäitet, Aja tuulen tuppurissa, Vilu ilman viehkurissa, Seulo seuloa utuista, Terhellistä teuvuttele 15 Otuksen otan eissä Ilman tuuhkun tunt[emata], Vainunsa varajamata. Muut k[aikkil on met[iset] v[arvut], Se yksi simanen varpu. 20 Juonetar, metän J[uma]la, Juoksuttele, jouv[uttele] Läpite salon sinervän -