SKVR XIII1
388. Sakkola. Reinholm N III 58. 48.
[Kilpalaulanta, veneenveisto, kalanluinen kannel, polvenhaava.]
Vaka v[anha] Väinäm[öinen] Sekä nuori Joukkamoinen Aijoit tiellä vastatuksen, Vem̄el tarttu vempelese, 5 Aisa#1 aisah[an] tapaisi. Ken enem̄än tietänöö, Se sitt tiellä seisokoo, Ken vähem̄än tietänöö, Se poijes tieltä poijetko. 10 Sano n[uori] Joukkam[oinen]: "Miun on meret kyntämäni, Sarkajoet soutamani, Kivet luomain kokkoo." Muistitko meret kynnetyksi, 15 Sarkajoet souvetuksi, Kivet luovuksi kokkoo. Sano v[anha] V[äinämöinen]: "Mie vestin vuorella venettä, Kalkuttelin kalliolla: 20 Sain venosen valmeheksi, Lykkäsin venon vesille, Laiton tuohon laitapuolen Iijän kaiken istuneita Täytehen venehen laijat:" 25 Laitto nuoret soutamahan: Nuoret sousit, air[ot] notk[u], Airon pyryt pyinä vinku, Terät tetrinä kukersi, Hanhet hanhina pajatti. 30 Laski päiv[än], laski tois[en]: Yhten päiv[än] suovessii, Tois[en] päivän maavessii, Kolmannen merivessii; Lask o haju hartioille, 85 Veen koiran konkaluille. Saisikos harpu hauviluusta, Kantelen kalan evestä. Teki harpu hauvi luusta, Kantelen kalan evestä. 40 Pani kielet kantelese Jouhestä hyvän orihin. Kutsu nuoret soittamah[an]. Nuoret s[oitti], sormet notk[u]; Ei ilo ilolle tullut. 45 Kutsu vanh[at] soitt[amahan], Ei ilo ilolle tullut. Väinämöisen tarpeheksi. Itse istu soittamaha Kivisille portahille, 50 Rautase rajan nennää, Petäjäisen pienen päähän: Siit ilo ilolle tuntu Väinämöis[en] soitellessa. Pahanki akka aijalle asettu. 55 Nii se soitti sitt Väinämöin, Laulo, laulo sitt V[äinämöin], Hyrräile hyväsukuinen. Arvon#2 kyllä vastajeli Varhain k[yllä] laulamasta, 60 Iloaika tekijäksi. Tuopa siit viime laulo: Järvet järkkyit, maa järisi, Lin̄at liikkuit, hongat huojuit, Vuor[et] vask[iset] vapisi, 65 Kivet rannalle rakkoili, Pajat paukkuit kalliolla, Portit pohjista repesi, Ilman kannetta katkesi Väinämöis[en] laulajessa, 70 Hyrräiless hyväsukuisen. Laitto poikaa on pohjii, Tuoho kylmää kyllää: Etsi Noaarvan tietäjii, Ajo tuonne toisulaa, 75 Yli kynnyksen kyssy: "Onkopa talossa tässä?" "Ei ole talossa tässä, Aja tuonne toisulaa!" Yli k[ynnyksen] kyssy: 80 "Onkopa talossa tässä Tämän tulpan tukkiaista, Salpava#3 verisatehe?" Ukko ku lausu, parta laulo: "On sulettu suurem̄atki, 85 Jaksett o jalom̄at haavat, Joet suista, järvet päistä." Sitte ku oli voije päälle pannut, Siit ol silkillä siottu, Kapaloitt ol kaunihisti. 90 Pani puoli pyöryksihi, Väinämöise väännyksii: Ettäpä Isä Jumala, Kuin minua(ki) autit.
#1 Kk:ssa kahdesti.
#2 Arvo|i|n.
#3 Salpa|h|a : Salpava.