SKVR XIII1
437. Sakkola. Reinholm N III 28. 48.
Saara.
Käv[in] m[ie] p[iennä] paim[enessa], Lassa l[amma]sten a[jossa]: Ei mä pillii pitänt Eikä kantant kanteloista, 5 Soit[in] 3 sarven k[anssa]: Yks ol luinen, t[oine] puin[en], Kolm[as] o[l] merenlyl[yinen], Puhun puuh[un] p[uhun] luuh[un], K[olmannel] m[eren] l[ylyhyn]. 10 Seppä k[uunteli] p[ajassa], Sepän poik[a] p[orstuassa]: Pihit p[istyhyn] p[utosi], Vas[ara] vaj[osi] m[aahan]; T[uoho] s[aari s[iunahuis]. - - - 15 Käviit Suomest soriat, Ei t[äy'y] tätä tyt[ärtä] Rintyksille, räntyksille, Renkimieh[en] ei rekkee. Tuli sulho, kääns[i] mielen, 20 Pan neij[on] rekoseh[ee]. Löi to osmolla orrii, Helmiruosalla hevoista: Oro juoksi, matka joutu, Reki raut[anen] ramaji, 25 Jalas kuus[inen] kumaji, V[inku] Viip[urin] ver[äjät], Ulv[o] uks[et] Uuv[en] lin[nan] Tuot[a] neittä naitaj[essa].