SKVR XIII2
3023. Pyhäjärvi. Ahlqvist A 185. 54.
Niin lauloi Niipon Tuomas, kaikatti katilan Tuomas: kun oisi vaimot vaihannassa, mustakulmat muutannassa, 5 vaihtaisin paremman vaimon, ostaisin paremman onnen, vaan ei saa lukea Luojan töitä, Luoja synniksi lukevi.