SKVR XIII3
9035. Parikkala. Pajari 63. 87.
Ruumiin luuksi sanottiin sellaista kasvajaista, joka kasvoi kalvoseen, nahkan alle. Se oli hyvin kipeä, eikä antanut mielellään tehdä työtä. Siihen käytettiin taikaa: keväillä kun alkoivat petäjät kasvaa, niin mentiin kolmelle vieraalle veromaalle ja kultakin veromaalta taitettiin kolmesta pienestä petäjästä keskimmäinen sen keväinen petäjän latva ja sillä petäjän latvalla painettiin kolmasti kullakin sitä muhkaa ja lausuttiin: Puuhun puhkat, maahan mahkat, Hankaan veri äkämät, Äkäpäät paiseet! Ei tässä sinun sijoa, 5 Mene sinne, kunne käsken, Kunne käsken ja kehoitan Kiviä kivistämähän, Paasia pakottamahan Ja puita punattamahan! Nämä temput tehtyä painettiin se petäjän latva paikoilleen. Ruumiin luu parani kahden viikon sisällä ilman muutamatta terveeksi, eikä se tullut milloinkaan enään siihen käteen.