INFORMATION

I databasen Finlands litteratur i översättning finns referensinformation om översättningar av finsk, finlandssvensk och samisk skön- och facklitteratur. Databasen innehåller information om hela verk och översatta antologier. Information om enstaka dikter, noveller eller artiklar som ingår i olika samlingsverk eller periodiska publikationer finns inte med i databasen. Uppgifter om kommande översättningar, det vill säga sålda översättningsrättigheter, förs också in i databasen.

Databasen fylls på löpande. För tillfället är en översättning från 1839 den äldsta i databasen.

Databasen drivs av FILI.

Respons:

Referensinformation om pjäsöversättningar finns i Tinfos (Informationscentralen för teater i Finland) databas: www.tinfo.fi