TEKIJÄT

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)


Tietokanta ja www-sivusto

suunnittelu

 

2007: Eeva-Liisa Haanpää, Helena Järvinen, Päivi Paloposki ja István Zsembery / SKS

2013: Päivi Paloposki ja Luova toimisto La&La

2016: FILI ja Luova toimisto La&La

tekninen suunnittelu ja toteutus

 

2007: Matti Anttila ja István Zsembery / SKS

2013: Luova toimisto La&La

2016: Luova toimisto La&La

kuvitus

 

Camilla Pentti

käännökset

 

Ellinor Hjerpe, Lola Rogers ja Ruth Urbom, Rauno Aho, Mattias Huss

sisällön ylläpito

 

FILI

julkaistu

 

2007, uudistettu 2013 ja 2016

URL

 

http://www.finlit.fi/kaannokset/

URN

 

URN:NBN:fi-fe20051412

Kiitämme WSOY:n Kirjallisuussäätiötä tuesta 2016.

Muita SKS:n tietokantoja ja verkkoaineistoja: http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/kokoelmat-ja-tiedonlahteet/tiedonlahteet-verkossa