NimekeNovelle
KääntäjäSirp, Luule
JULKAISTUTallinn : Eesti Raamat, 1987
ULKOASU270 s.
SISäLTöKokoelmista: Se pieni ääni / Eila Pennanen (WSOY, 1980). Rakas rouva / Kerttu-Kaarina Suosalmi (Gummerus, 1979). Kesä ja keski-ikäinen nainen / Eeva Kilpi (WSOY, 1970). Suistomaalla / Marja-Leena Mikkola (Otava, 1977)
Genrelyhytproosa; proosa
JulkaisumaaViro; Neuvostoliitto
KääNNöSKIELIviro
KOHDERYHMÄ aikuiset
JULKAISUMUOTOpainettu
ID3333