Suomeksi | på svenska | in English
Databasen Henrik

HENRIK – en bokhistorisk databas

Databasen HENRIK innehåller uppgifter om böcker och deras ägare i Borgå, Helsingfors, Tavastehus, Kajana, Nådendal, Ekenäs, Raumo, Tammerfors, Torneå, Nystad, Åbo och Uleåborg före år 1810. Uppgifterna är överförda från bouppteckningsinstrument och auktionsprotokoll. Dessutom finns uppgifter från Lappvesi sockens bouppteckningar. Med hjälp av databasen kan man bland annat kombinera information om böcker och deras ägare. Databasen erbjuder ett omfattande material och nya möjligheter för kultur- och bokhistorisk forskning.

Databasen HENRIK är uppkallad efter fil.dr.h.c. Henrik Grönroos. Grunden för databasen är det material han har sammanställt som bevaras i Historiska och Litteraturhistoriska arkivets samlingar (SLS) på Nationalbiblioteket. I HENRIK har Grönroos material kompletterats med uppgifter ur material bevarat i Helsingfors stadsarkiv.

Databasen HENRIK har publicerats med hjälp av ekonomiskt stöd av Finska litteratursällskapet, Historiska nämnden vid Helsingfors stad och Institutionen för kyrkohistoria vid Helsingfors universitet samt Jalmari Finnes stiftelse.