SKVR-tietokanta - Suomen Kansan Vanhat Runot sähköisessä muodossa

 

SKVR-tietokanta sisältää teoksen runotekstit mahdollisimman tarkasti painetun julkaisun mukaisessa muodossa. SKVR:n sisällön mukainen luokittelu (runo-otsikot) ei ole tietokannassa mukana. Siihen eivät sisälly myöskään alkulauseet, laulajahakemistot tai muut runotekstien ulkopuoliset osat.

Tietokanta sisältää koko SKVR:n, yhteensä 89 250 runotekstiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on teettänyt teossarjan digitoinnin vuosina 1998–2000 Eesti Kirjandusmuuseumissa Tartossa. Työ on viimeistelty SKS:n kansanrunousarkistossa. Digitaalisen SKVR:n käyttöä varten on kehitetty tietokanta, joka on käytettävissä SKS:n www-sivujen kautta (www.finlit.fi/skvr/). Tietokannannasta eli SKVR-korpuksesta voi tehdä hakuja sekä vapaalla sanahaulla että kerääjän, paikkakunnan ja vuosiluvun mukaan. Tietokannan ensimmäisen version ja hakuliittymän kehitti opetusministeriön omistama tieteen tietotekniikan keskus CSC. Vuonna 2006 tietokanta siirtyi kokonaan SKS:n ylläpidettäväksi.

Tietokantaa tullaan kehittämään, koska SKVR:n sisällön mukainen luokittelu (runo-otsikot) ei ole tietokannassa mukana. Sisältöluokitus otetaan mukaan SKVR-runotyyppihakemiston mukaisessa muodossa.

SKVR-korpus liittyy SKS:n laajempaan hankkeeseen saattaa digitoituna tutkimuskäyttöön suuria aineistokokonaisuuksia. SKVR-julkaisun lisäksi myös Kansanrunousarkiston painamaton kalevalamittainen runoaineisto on digitoitu. Virossa on osin SKS:n tuella digitoitu virolaisia runotekstejä, ja mahdollisuuksia yhdistää suomalaiset ja virolaiset runoaineistot yhteen tietokantaan tutkitaan parhaillaan. Runolauluäänitteitä nuotinnetaan ja litteroidaan runolauluprojektissa. Hankkeet vaativat SKS:lta vuosien panostuksia. Valmistuessaan ne tarjoavat kuitenkin ainutlaatuisen tutkimusaineiston sekä koti- että ulkomaalaisille perinteen, kielen ja kulttuurin tutkijoille.

 

Sivusto tulostuu suoraan tekstiversiona selaimen tulosta-komennolla.